Στρατολογία

Με την επιστολή αυτή θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε θέματα στρατολογίας και πιο συγκεκριμένα στο θέμα των στρατολογικών εκκρεμοτήτων ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων που
βρίσκονται στο εξωτερικό.  Το κομμάτι αυτό του Ελληνισμού (που αποτελείται κυρίως από
επιστήμονες) οδηγείται καθημερινά σε αποξένωση από την πατρίδα και τις οικογένειές του, καθώς μόνο ειδικές περιστάσεις επιτρέπουν την επίσκεψη στην Ελλάδα.  Το εν λόγω κοινωνικό πρόβλημα αγγίζει δραματικά επίπεδα, με τους ΄Ελληνες με στρατολογικές εκκρεμότητες να αριθμούν 16.000 με 20.000 (και ανεπίσημα πολλούς περισσότερους, έως και 80.000-100.000) πιστεύουμε ότι σήμερα
είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για έναν καλοπροαίρετο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, όπως και για μια γενναία νομοθεσία που θα οδηγήσει σε λύση αυτού
του κοινωνικού προβλήματος.


Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την αναμόρφωση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμύνης έχει κατ' επανάληψη δηλώσει ότι τα σχετικά νομοσχέδια που θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή δεν προβλέπουν καμία ρύθμιση για τους χιλιάδες νέους, επιστήμονες και μη, που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα λόγω στρατολογικών εκκρεμοτήτων.

Η Κυβέρνηση (μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον) θεωρούσε το πρόβλημα των στρατολογικών
εκκρεμοτήτων “λυμένο” με τις ρυθμίσεις του στρατολογικού νόμου 2510/97. Είναι γεγονός ότι με το νόμο αυτό έγιναν σημαντικά πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως με την πληρότητα που θα επέφερε
την ουσιαστικήη λύση του προβλήματος. Το πρόβλημα χρονίζει και ολοένα διογκώνεται, καθώς οι ρυθμίσεις του Ν. 2510/97 αφορούσαν μόνο μεγάλες ηλικίες στρατευσίμων και δεν προέβλεπαν μέτρα για τον τερματισμό του καθεστώτος που κάθε χρόνο δημιουργεί χιλιάδες νέους ανυπότακτους.

Μια λεπτομερέστερη ματιά αποκαλύπτει ότι οι ΄Ελληνες πολίτες με στρατολογικές εκκρεμότητες τυγχάνουν θύμα αξιοπερίεργων διακρίσεων εκ μέρους του νομοθέτη. Μία πρώτη διάκριση συνιστά το γεγονός ότι αυτοί οι Έλληνες πολίτες κατέχουν μεν εκλογικό βιβλιάριο, αλλά στερούνται δικαιώματος ανανέωσης διαβατηρίου, παρόλο που διαθέτουν μόνιμη κατοικία, οικογένεια κι εργασία στο εξωτερικό. Μια δεύτερη αξιοπερίεργη
διάκριση είναι το γεγονός ότι η απεριόριστη εξαίρεση κατάταξης καθώς και το δικαίωμα διαβατηρίου και ελεύθερης εισόδου-εξόδου ισχύει μόνο για κατοίκους των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και άλλων εκτός Ευρώπης χωρών.
Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνον εφόσον αυτοί είχαν αποκτήσει άδεια εργασίας μέχρι τον Ιούνιο 1997.  Αντίθετα, οι ΄Ελληνες με στρατολογικές εκκρεμότητες που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη, και οι οποίοι αποτελούν το 40% του συνόλου, δεν απολαμβάνουν παρομοίων διατάξεων. Αυτή η διάκριση κατά των Ελλήνων της Ευρώπης έχει δημιουργήσει μια δυσάρεστη κατάσταση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία προωθεί την ελεύθερη και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών της.

Οι ΄Ελληνες με στρατολογικές εκκρεμότητες έχουν ακολουθήσει στην πλειονότητά τους πορεία που, ακόμη και σήμερα, οδηγεί συχνά σε στρατολογικό αδιέξοδο: προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πολλοί από αυτούς είναι ηλικίας 30 και πλέον ετών, έχουν δημιουργήσει οικογένεια και εργάζονται σκληρά σε τομείς αιχμής που απαιτούν συνεχή
ενημέρωση πάνω στις ραγδαίες εξελίξεις
της επιστήμης και τεχνολογίας.

Είναι βέβαιο ότι η διευθέτηση των στρατολογικών προβλημάτων των Ελλήνων του εξωτερικού θα έχει θετικό αντίκτυπο στα κοινωνικά, οικονομικά, ακαδημαϊκά και πολιτιστικά δρώμενα της
Ελλάδας. Τούτο ισχύει είτε οι πολίτες αυτοί αποφασίσουν να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα, είτε

αποφασίσουν να παραμείνουν στο εξωτερικό, διατηρώντας στενούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με την πατρίδα.

Νομίζουμε πως ήρθε η στιγμή να ξεκινήσει ένας διάλογος του υπουργείου και των βουλευτών με τους ΄Ελληνες με στρατολογικές εκκρεμότητες. Χωρίς διάλογο και ειλικρινή διάθεση για την
επίλυση του προβλήματος, η σημερινή κατάσταση θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε
αποξένωση αυτού του Ελληνικού δυναμικού από τις πατρικές εστίες.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις μας συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • 1. Ενοποίηση της νομοθεσίας περί μεταναστών και μόνιμων κατοίκων εξωτερικού με τους παρακάτω τρόπους: α) επέκταση των ευεργετικών
  μέτρων του Ν. 2510/97 για όλους ανεξαιρέτως τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, β) θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για το χαρακτηρισμό
  Ελλήνων του εξωτερικού ως μονίμων κατοίκων εξωτερικού. (Τέτοια κριτήρια είναι π.χ. τα χρόνια εργασίας ή διαμονής και η ιδιότητα μόνιμου
  κατοίκου ή υπηκόου δεύτερης χώρας
 • 2. Θεσμοθέτηση τμηματικής θητείας με επέκταση των ρυθμίσεων του Ν. 2510/1997 για όλες τις ηλικίες Ελλήνων με στρατολογικά προβλήματα. Προτείνουμε τη θέσπιση υποχρεωτικής
  βασικής εκπαίδευσης δύο μηνών για τους εργαζόμενους κατοίκους εξωτερικού που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της προηγούμενης πρότασης (1). Σε περίπτωση επιστροφής στην Ελλάδα, θα υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπόλοιπο της εξάμηνης θητείας πού ορίζεται για τους
  μετανάστες και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.  Στο μέτρο αυτό θα πρέπει επίσης να ενταχθούν όλες οι νεώτερες κλάσεις με στρατολογικές εκκρεμότητες (γεννηθέντες μετά το 1966).
 • 3. Αποσύνδεση της ισχύος των διαβατηρίων από τη στρατολογική κατάσταση. Σήμερα τα διαβατήρια εκδίδονται με ημερομηνία λήξης ίδια με την ημερομηνία λήξης της αναβολής
  στράτευσης και είναι ανανεώσιμα μέχρι και για ένα έτος μετά τη λήξη της αναβολής στράτευσης, εφόσον ο κάτοχος του διαβατηρίου βρίσκεται νομίμως εκτός στρατεύματος κατά τη λήξη της
  αναβολής του. Ταυτόχρονα, είναι ιδιαίτερα υποτιμητικό για ΄Ελληνες επιστήμονες του εξωτερικού να έχουν προβλήματα συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια ή εκθέσεις λόγω έλλειψης διαβατηρίου. Αυτή η κατάσταση συχνά οδηγεί σε ενέργειες για την απόκτηση υπηκοότητας άλλης χώρας, επιτείνοντας το αίσθημα αποξένωσης τους από την Ελλάδα.
 • 4. Μέτρα για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι προαναφερθείσες
  προτάσεις προτείνουν λύσεις για το υπάρχον πρόβλημα, αλλά για την εξάλειψη του προβλήματος θα χρειαστούν μέτρα που αποτρέπουν την δημιουργία του.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση των νέων αποφοίτων του Λυκείου και Πανεπιστημίου για στράτευση σε νεαρή
  ηλικία, την δραστική μείωση και τον εκσυγχρονισμό της υποχρεωτικής θητείας σε συνδυασμό με την προώθηση επαγγελματικού στρατού, καθώς και κίνητρα (στρατολογικά και εργασιακά) σε πτυχιούχους του εξωτερικού για επιστροφή στην Ελλάδα. 
 • ΄Οπως αναφέρθηκε στην αρχή της επιστολής, τα νομοσχέδια περί αναμόρφωσης του Ελληνικού Στρατού και αναδιοργάνωσης της στρατιωτικής θητείας πρόκειται σύντομα να συζητηθούν στη
  Βουλή. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε απο τιν Πολιτεία να εξετάσει με προσοχή τις προτάσεις μας και να αντιμετωπίσει με τόλμη το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή δεκάδες
  χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Ας ακουστεί επιτέλους η φωνή 20.000 ξεχασμένων Ελλήνων και των οικογενειών τους μέσα από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους με την μορφή διαλόγου, επερωτήσεων και κατάθεσης τροπολογιών πάνω στο πρόβλημα.
 • Τα παραπάνω αποτελούν μόνο ένα μέρος της επιστολής η οποία έχει σταλεί σε όλους τους Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές, και η οποία υπάρχει στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.rci.rutgers.edu/~kontaxak/Akrites2001.pdf.
  Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με προηγούμενες επιστολές μας προς αρμόδιους φορείς, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε στο Διαδίκτυο την παρακάτω ιστοσελίδα:
  http://www.rci.rutgers.edu/~kontaxak/Akrites.htmhttp://www.rci.rutgers.edu/~kontaxak/Akrites.htm. Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση akrites@ebi.ac.uk.

  Με τιμή,

  “ΑΚΡΙΤΕΣ” Πρωτοβουλία Ελλήνων του Εξωτερικού με Στρατολογικές Εκκρεμότητες