Ευρώ

sofia.K@neolaia.de

Έχει μπει ήδη στη ζωή μας, αφού οι τιμές των προϊόντων μήνες τώρα αναγράφονται και σε €υρώ.Ωστόσο.. λίγες μέρες μας χωρίζουν από την ..επίσημη κυκλοφορία του! Ο λόγος, για το ενιαίο νόμισμα 12 χωρών της Ευρώπης – το «ευρώ»! Παρόλες τις εξελίξεις, τελευταία δημοσιεύματα σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες αποκαλύπτουν, ότι υπάρχει ακόμη άγνοια στους πολίτες. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τα πιο «σημαντικά» δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν υπάρχουν και σχετίζονται με την κυκλοφορία του νέου νομίσματος.

1η Ιανουαρίου 2002.

Η πρώτη μέρα του χρόνου σημαίνει το τέλος έκδοσης του «δικού μας» εθνικού νομίσματος (DM/δραχμές) και την αρχή αποκλειστικής έκδοσης του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2002 οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ θα εκδίδουν αποκλειστικά και μόνον τα νέα τραπεζογραμμάτια (Banknoten) και κέρματα ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες και οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (Bankautomaten) θα αρχίσουν να διαθέτουν τραπεζογραμμάτια ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002.

28η Φεβρουαρίου 2002.

Τους πρώτους δύο μήνες (01.01.-28.02.2001) το €υρώ θα κυκλοφορεί παράλληλα με το εθνικό νόμισμα. Κατά τη μεταβατική περίοδο, όταν
ψωνίζουμε και πληρώνουμε με το εθνικό μας νόμισμα θα παίρνουμε τα ρέστα μας σε €υρώ. Μετά την 28η Φεβρουαρίου 2002, τα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα θα πάψουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα και τα
τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα γίνουν το μοναδικό νόμισμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Μετά τη λήξη της περιόδου "παράλληλης κυκλοφορίας", η ανταλλαγή των χαρτονομισμάτων γερμανικών μάρκων ή δραχμών με ευρώ θα γίνεται στην Εθνική Τράπεζα (Nationalbank) για
διάστημα 10 ετών, δηλαδή έως την 1η Μαρτίου 2012. Για την ανταλλαγή των κερμάτων δεν θα δοθεί τόσο μεγάλη χρονική περίοδος.

Η κυκλοφορία των ευρώ – και πριν την 1η Ιανουαρίου 2002;

Ήδη από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε όλες τις ονομαστικές αξίες, όλα τα κέρματα του €υρώ.

Στη Γερμανία θα βρίσκονται στη διάθεσή μας από τις 12 Δεκεμβρίου 2001 ειδικές συσκευασίες γνωριμίας (startkit), που θα περιέχουν νομίσματα αξίας € 10,23. Για  DM 20,- θα μπορούμε να τα αγοράσουμε σε τράπεζες και ταχυδρομεία. Με τα νομίσματα αυτά θα «καλωσορίσουμε» το 2002, αφού θα μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας από την 1η Ιανουαρίου 2002 με το νέο νόμισμα.

Τα χαρτονομίσματα ευρώ δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

 

Τιμές μετατροπής

Η τιμή μετατροπής κάθε εθνικού νομίσματος της ζώνης του ευρώ σε ευρώ είναι αμετάκλητα
καθορισμένη και είναι η μοναδική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή των εθνικών νομισμάτων είτε σε ευρώ είτε σε άλλα εθνικά
νομίσματα.

Κέρματα ευρώ – κοινή και εθνική όψη

Υπάρχουν 8 κέρματα ευρώ που αντιστοιχούν σε 2 και 1 ευρώ καθώς και σε 50, 20, 10, 5, 2 και
1 cents/λεπτά του ευρώ. Το ένα ευρώ διαιρείται σε 100 cents/λεπτά*.

*Για τα εκατοστά του ευρώ, στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι όροι "λεπτό" και "λεπτά". Στις υπόλοιπες χώρες οι αντίστοιχοι όροι είναι "cent" και "cents".

Κάθε κέρμα θα έχει μια κοινή ευρωπαϊκή όψη. Στην άλλη όψη κάθε κράτος μέλος θα κοσμεί τα
κέρματα με τα δικά του σύμβολα. Ανεξάρτητα από το σύμβολο που έχουν τα κέρματα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και στα 12 κράτη μέλη. Η κοινή όψη των κερμάτων θα αντιπροσωπεύει το
χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο εγκάρσιες γραμμές όπου θα εμφανίζονται τα αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας. Τα κέρματα των 1, 2 και 5 cents/λεπτών δίνουν έμφαση στη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, ενώ τα κέρματα των 10, 20 και 50 cents/λεπτών παρουσιάζουν την Ένωση ως σύνολο εθνών. Τα κέρματα 1 και 2 ευρώ περιγράφουν την Ευρώπη χωρίς σύνορα.

Χαρτονομίσματα ευρώ

 Υπάρχουν 7 χαρτονομίσματα ευρώ διαφορετικών χρωμάτων και μεγεθών. Αντιστοιχούν σε 500, 200, 100, 50, 20, 10 και 5 ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια θα είναι ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ζώνη ευρώ· σε αντίθεση με τα κέρματα, δεν θα έχουν εθνική όψη. Τα σχέδια συμβολίζουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ευρώπης. Δεν αναπαριστούν κανένα από τα υπάρχοντα μνημεία.
Παράθυρα και πύλες κοσμούν την εμπρόσθια όψη κάθε χαρτονομίσματος ως σύμβολο της ευρύτητας πνεύματος και της συνεργασίας στην ΕΕ. Η άλλη πλευρά κάθε χαρτονομίσματος αναπαριστά μια γέφυρα μιας συγκεκριμένης εποχής, σύμβολο επικοινωνίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. `Oλα τα χαρτονομίσματα θα φέρουν τελειοποιημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. θα αποτελούν νόμιμο χρήμα σε όλες της χώρες της ζώνης ευρώ.

 

€ -  Σχεδιασμός του συμβόλου του ευρώ

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο σύμβολο €υρώ, που για μας τους Έλληνες περιέχει μια ιδιαιτερότητα! Το σύμβολο - € - δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων της για το ενιαίο νόμισμα. Το σύμβολο έπρεπε να ικανοποιεί τρία απλά κριτήρια: να είναι ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σύμβολο της Ευρώπης, να γράφεται εύκολα με το χέρι, να είναι αισθητικά όμορφο. Είναι εμπνευσμένο από το ελληνικό γράμμα έψιλον και αποτελεί αναφορά στην κλασική εποχή και το λίκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και στο πρώτο
γράμμα της λέξης "Ευρώπη". Οι δυο παράλληλες γραμμές συμβολίζουν τη σταθερότητα του ευρώ.


Γεγονός είναι, ότι η εισαγωγή του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002, αποτελεί ιστορικό γεγονός
αλλά και πρόκληση για όλους εμάς που ζούμε στην Ευρώπη. Ευχόμαστε να σας δώσαμε μερικά εφόδια παραπάνω για να αντεπεξέλθετε στην πρόκληση αυτή!