Χρυσοί Κανόνες

Χρυσοί -γραμματικοί- κανόνες                                     ...για την ευκολία όλων μας!

Ζούμε σε μια εποχή, όπου το «greeklish» ( ελληνικά, γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες ) επικρατεί.
Το συναντούμε ειδικά στα στα ηλεκτρονικά γράμματα (
eMail ) και  γενικά στον κόσμο του Διαδικτύου! Kαι μια
κι αυτός έχει πάρει «το πάνω χέρι» η κοινωνία μας, μας αναγκάζει να δώσουμε μια ακόμη μάχη..
έναν αγώνα για να μην αφομοιωθεί ο γραπτός μας λόγος,  για να μην ξεχάσουμε να γράφουμε.. σωστά!
       Το μόνο μας όπλο: να καλλιεργήσουμε το ελληνικό μας λεξιλόγιο, την ελληνική γραμματική!

    Εμείς ανακαλύψαμε ένα πολύ καλό εγχειρίδιο για τον αγώνα αυτό!
    Μέσα από αυτό σας παραθέτουμε μερικά χρήσιμα.. «εφόδια» !

Ότι, οτιδήποτε, ό,τι

Ότι (=ειδικός σύνδεσμος) χωρίς υποδιαστολή:

Π.χ. νομίζει ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος

Οτιδήποτε (αντωνυμία) χωρίς υποδιαστολή:

Π.χ. οτιδήποτε και αν συμβεί.

Ό,τι (=αναφορική αντωνυμία) με υποδιαστολή,
όταν ισοδυναμεί με το οτιδήποτε:

Π.χ. ό,τι κι αν συμβεί.
 Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις.

«πολύ» και «πολλή»
Πολλή, όποτε η ερμηνεία του συμπίπτει με το εξαιρετική
Π.χ. πολλή χαρά = εξαιρετική χαρά
Πολύ, όποτε  ερμηνεία του συμπίπτει με το εξαιρετικά
Π.χ. πολύ καλά = εξαιρετικά καλά

«ποιο» και «πιο»

ποιο (ερωτηματική αντωνυμία), με –οι-
όταν βρίσκεται μπροστά σε ουσιαστικό :
π.χ. σε ποιο σχολείο πηγαίνεις;

Πιο (ποσοτικό επίρρημα), με –ι-

Όταν βρίσκεται μπροστά σε επίθετο
Για να σχηματιστεί συγκριτικός βαθμός
Π.χ. πιο καλά = καλύτερα

μικρές.. μα ουσιαστικές διαφορές!!

Κυκλοφορειακό (στο δρόμο) : π.χ. κυκλοφορειακό πρόβλημα

Κυκλοφορικό (στο αίμα) : π.χ. το κυκλοφορικό σύστημα

 

Λεφτά (=χρήματα): π.χ. έχει πολλά λεφτά

Λεπτά (=χρόνος) : π.χ. η ώρα έχει εξήντα λεπτά.

 

Τεχνητός (=όταν δηλώνεται κάτι αντίθετο με τα: φυσικός, βασικός)

Π.χ. τεχνητή βροχή

Τεχνικός (=εκείνος που σχετίζεται με κάποια τέχνη, που εφαρμόζει τις γνώσεις)

Π.χ. τεχνικές σχολές

 

Φύλλο (=το φύλλο του δένδρου, η σελίδα, η εφημερίδα)

Π.χ. οι πρωινές εφημερίδες έχουν πολλά φύλλα.

Φύλο (=το γένος – αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο - , η φυλή )

Π.χ. διαφορές του φύλου, γνωρίσματα του φύλου

 

Υψηλός (=προκειμένου για αφηρημένες έννοιες) π.χ. ποιοι είναι οι υψηλοί στόχοι των νέων σήμερα;

Ψηλός (= προκειμένου για υλικά αντικείμενα) π.χ. η πόλη έχει ψηλά κτίρια.

Ψιλός (= προκειμένου για λεπτό) π.χ. να τυπωθεί σε λεπτό χαρτί.

ΟΡΘΟ              
μέτρηση
αγώνας για την επιβίωση
αποστρατιωτικοποίηση
ανέκαθεν
συγκυρία
υπανάπτυκτος
ελαχιστότατος

ΛΑΘΟΣ
μέτρημα
αγώνας επιβίωσης
αποστρατικοποίηση
από ανέκαθεν
συγκαιρία
υποανάπτυκτος
ελάχιστος

Περισσότερα στο βιβλίο
«Στην ορθογραφία: έχεις πρόβλημα»
του κ. Β. Κυριακίδη